Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

AKS Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması, İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Aydınlı SB Mah. Yelmen Cad. No: 10, No: 12 PK: 34957 Tuzla / İstanbul adresinde bulunan tesisinde 5000 m² si kapalı alanda yer almaktadır.

AKS Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması olarak, firmamızın stratejik hedeflerimize ulaşmamızı etki eden iç ve dış hususlar analizi ve ürünlerimizin, faaliyetlerimizin yaşam döngüsü yaklaşımını dikkate alarak yapmış olduğumuz çevresel etki değerlendirme analizine göre, çevresel etkileri en aza indirmeyi ve ÇYS sayesinde bu çalışmalarda süreklilik arz eden bir sistem oluşturmayı hedeflemiştir.

Bu bağlamda, ÇYS Kapsamında, proje aşamasından ürün teslimine kadar otomotiv sektörü için ayar şimleri, çanak pullar, rondelalar, kompresör ayar şimleri, segmanlar, rulman baskı yayları ile şekillendirilmiş saç parçalarının üretimini yaptığımız proseslerimizde , ISO 14001 standardının ve yasal gerekliliklerini yerine getirerek atıkları ayrıştırıp geri kazanımını sağlayan, oluşan endüstriyel atık suları arıtıp prosese geri kazandıran hava kirliliğini önlemek için çevre dostu enerji kullanarak, kirliliği önleyen ve kaynağında azaltarak tüm kaynakların etkin ve verimli kullanımı, tabi olduğumuz tüm uygunluk yükümlülüklerinin takibi izlenmesi sürekli iyileştirmesi, bugün ve gelecekte tüm ilgili taraflarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirilmekte ve karşılamak yer almaktadır.

Ayrıca ÇYS kapsamında, Tedarikçi ve Müşterilerin çevre etkileri ile AKS Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş komşuları ve bunlardan gelebilecek etkilerde yer almaktadır.